Správna a dozorná rada

Správna rada

Ing. Felix Dömeny Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Marta Bačíková OA, Kukučínova 2, Trnava Trnavský samosprávny kraj
    Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Alžbeta Staníková SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Peter Bologa Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj
Mgr. Štefánia Hmírová Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica Žilinský samosprávny kraj
PaedDr. Viktor Baláž Obchodná akadémia, Ulica akademika Hronca 8, Rožňava Košický samosprávny kraj
RNDr. Viera Mikulová Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Prešovský samosprávny kraj
     

 

Dozorná rada

RNDr. Eva Kozová Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
RNDr. Oľga Skysľaková Stredná odborná škola, Mierova1973/79, Humenné Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Ponický Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
     

 

Hostia

Ing. Anton Földesy Stredná priemyselná škola, Ulica Fraňa Kráľa 20, Nitra Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Bašista Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad Prešovský samosprávny kraj
Ing. MIlan Tupý Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany Trnavský samosprávny kraj
Ing. Luboš Jandík Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj