Dokumenty

 

November 2018

Zápisnica a uznesenie - Zápisnica VZ 11 2017 a uznesenie zápisnice 1/2018.pdf

 

November 2017

Zápisnica VZ 11 2017 - Zapisnica_VZ_11_2017.pdf

Uznesenie zápisnice VZ 11 2017 - Uznesenie_zapisnice_VZ_11_2017.pdf

 

Apríl 2017 

 Zápisnica VZ 4 2017-  Zapisnica_PS042017.pdf

 

November 2016

Zápisnica VZ 11 2016 - Zapisnica_VZ_11_2016.pdf

Uznesenie zápisnice VZ 11 2016 - Uznesenie_zapisnice_VZ_11_2016.pdf

Príloha C k zápisnici VZ 11 2016 - Priloha_C_k_zapisnici_VZ_11_2016.pdf

Príloha D k zápisnici VZ 11 2016 - Priloha_D_k_zapisnici_VZ_11_2016.pdf

 

Marec 2015

Asociácia na MŠ SR VZ 03 2015 - Asociácia na MŠ SR VZ 03 2015 .pdf

Zápisnica VZ 03 2015_1 - Zápisnica VZ 03 2015_1.pdf

Príloha B k zápisnici VZ 03 2015_1 - Príloha B k zápisnici VZ 03 2015_1.pdf

Príloha C k zápisnici VZ03 2015 - Príloha C k zápisnici VZ03 2015.pdf

Príloha D k zápisnici VZ 03 2015_1 - Príloha D k zápisnici VZ 03 2015_1.pdf

Príloha E k zápisnici VZ 03 2015_1 - Príloha E k zápisnici VZ 03 2015_1.pdf

 

Zásady hospodárenia ASOŠS - Zásady hospodárenia ASOŠS.pdf

 

STANOVY Asociácie SOŠ

Stanovy ASOSS.pdf

 

Deklarácia
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike.

Loading...

 

Vyhlásenie

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike.

Loading...