Členovia

Zoznam členov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2019
    
Názov školy Adresa IČO
1. Hotelová akadémia Ulica Baštová 3182/32, 080 01 Prešov 00162191
2. Hotelová akadémia Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 17078504
3. Hotelová akadémia Hlinská 31, 010 01 Žilina 00158623
4. Hotelová akadémia Brezno Malinovského 1, 977 54 Brezno 00162035
5. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany Stromová, 921 01 Piešťany 00162019
6. Obchodná akadémia Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš 31926754
7. Obchodná akadémia Murgašova 94, 058 22 Poprad 00162167
8. Obchodná akadémia Polárna 1, 040 12 Košice-Nad jazerom 31956688
9. Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 00400238
10. Obchodná akadémia Bernolákova 2, 036 37 Martin 00162078
11. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota 00162108
12. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca 00162043
13. Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín Martina Rázusa, 911 01 Trenčín 00161993
14. Obchodná akadémia Považská Bystrica Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica 00162086
15. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Akademika Hronca, 048 01 Rožňava 00162205
16. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica Dlhá 256, 905 80 Senica 00400220
17. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany 00159841
18. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa 17151091
19. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Kukučínova 2, 917 29 Trnava 00162001
20. Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava Račianska 107, 831 02 Bratislava 30775418
21. SOŠ  obchodu a služieb Púchov ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov 00158569
22. SOŠ - Szakközépiskola J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník 00159557
23. SOŠ - Szakközépiskola SNP 41, 936 01 Šahy 00399388
24. SOŠ Andyho Warhola Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce 37942506
25. SOŠ drevárska Pílska 7, 955 01 Topoľčany 00891860
26. SOŠ drevárska Lučenecká cesta 2193/17,         960 01 Zvolen 37956469
27. SOŠ drevárska Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 37942492
28. SOŠ hotelových služieb a obchodu Školská 5, 975 90 Banská Bystrica 00158496
29. SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen 37890115
30. SOŠ informačných technológií Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica 17055431
31. SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 00893111
32. SOŠ obchodu a služieb Ul. 17.novembra 2579, 022 01 Čadca 00695041
33. SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Budovateľská 32, 945 01 Komárno 00352233
34. SOŠ obchodu a služieb Krupina M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 00159352
35. SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 37956124  
36. SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín 00351806
37. SOŠ podnikania Sasinkova 45, 010 01 Žilina 00893544
38. SOŠ podnikania Masarykova 24, 080 01 Prešov 37880241
39. SOŠ polytechnická Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok 00891894
40. SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4, 911 05 Trenčín 37922467
41. SOŠ technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov 00893251
42. SOŠ technická Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava 17050545
43. SOŠ technická a agropotravínárska - Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota 42317665
44. SOŠ techniky a služieb Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 00351989
45. SOŠ techniky a služieb Laskomerského 3, 977 46 Brezno 42317657
46. SOŠ veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice 00162574
47. Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica 37956108
48. Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín 00161519
49. Spojená škola Jarmočná 1, 922 80 Modrý Kameň 37956248
50. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov Kollárova 10, Prešov 51896109
51. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky 00012432
52. Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05 42195446
53. Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb Scota Viatora 8,  034 01 Ružomberok 00894826
54. SPŠ dopravná Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 00215589
55. SPŠ elektrotechnická Hálova 16, Bratislava 17327661
56. SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 17319161
57. SPŠ elektrotechnická Plzenská 1, 080 47 Prešov 00161829
58. SPŠ Jozefa Murgaša Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica 00161471
59. SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 00399817
60. SPŠ stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec 00161560
61. Stredná odborná škola Mierová 1973/79, Humenné 00617750
62. Stredná odborná škola Generála Viesta, 050 01 Revúca 37890182
63. Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice 00893331
64. Stredná odborná škola A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou 37946773
65. Stredná odborná škola služieb Košická 20, 080 01 Prešov 37880080
66. Stredná odborná škola I. Krasku 491, 020 32 Púchov 00632066
67. Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 42141443
68. Stredná odborná škola - Szakköpépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlumec 35568330
69. Stredná odborná škola - Szakközépiskola Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 37890069
70. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany 00398411
71. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava Sibírska 5945/1, 917 01 Trnava 17055385
72. Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra Levická 40, 950 03 Nitra 00596876
73. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava Farského 9, 851 01 Bratislava 170754281
74. Stredná odborná škola lesnícka Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín - Medvedzie, 027 44 00517801
75. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany 00654302
76. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta 00351873
77. Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra Cabajská 6, Nitra 94901 17054222
78. Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany Krušovská 2091, 955 01
Topoľčany
17054249
79. Stredná odborná škola Snina Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina 37878247
80. Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 00893293
81. Stredná odborná škola technická ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble 00891550
82. Stredná odborná škola technická Komenského 496/37, 029 01 Námestovo 17050502
83. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra Drážovská 14, 950 12  Nitra 00162370
84. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany Brezová 2, 92101 Piešťany 00162442
85. Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica Bystrická 4, 966 81 Žarnovica 00891827
86. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Lipová 8, 972 51 Handlová 42024471
87. Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5, 9258 23 Partizánske 50424891
88. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 294, 018 52 Pruské 00159298
89. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Športová ul. 675, 916 01 Stará Turá 00893188
90. Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24, 036 36 Martin 00161578
91. Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno Petőfiho 2, 945 50 Komárno 00161357
92. Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava Kvačalova 995/18, 821 08 Bratislava 30865034; 30775311
93. Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava Študentská 23, 917 45 Trnava 00491861
94. Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 00161667
95. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. č. 5, 811 02 Bratislava Fajnorovo nábr. 52/5, 811 02 Bratislava - Staré Mesto 30775396
96. Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 31 Trnava Komenského 1, 917 31 Trnava 36082058
97. Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava Daxnerova 6, 917 92 Trnava 00607371
98. Stredná odborná škola Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce 37890191
99. Spojená škola Hlavná 2, 010 01 Žilina-Bytčica 00158615
100. Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 00893412
101. Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice ul. SNP 5O9/116, O39 01 Turčianske Teplice 00162817
102. Stredná priemyselná škola Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 00161594
103. Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 51906201
104. Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad 42039371
105. Spojená škola Čaklov 249, 094 35 okr. Vranov nad Topľou 42076439
106. Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1,  059 51 Poprad-Matejovce  00893102
107. Stredná odborná škola technická Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa  17050405
108. Stredná odborná škola Rastislavova 332, 972 71 Nováky 52375277
109. SOŠ obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 00158577