Členovia

Asociácia SOŠ Slovenska
Zoznam členov, ktorí v roku 2015 zaplatili členský príspevok
P.č. Názov školy Adresa školy IČO školy Riaditeľ školy Kontakt
e-mail telefón
1. Hotelová akadémia Ulica Baštová 3182/32, 080 01 Prešov 162191 MVDr. Jozef Šenko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/773 27 01
2. Hotelová akadémia Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 17078504 Mgr. Milan Kudrik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 320 208
3. Hotelová akadémia Južná trieda 10, 040 01 Košice 31946615 Ing. Emil Egreši This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 055/726 07 05
4. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany Stromová, 921 01 Piešťany 162019 Ing. Ladislav Blaškovič This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/772 60 36
5. Košický samosprávny kraj Košice - Staré Mesto 35541016 JUDr. Zdenko Trebuľa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 055/726 81 13
6. Obchodná akadémia Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš 31926754 Ing. Ján Pelán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 044/554 12 88
7. Obchodná akadémia Murgašova 94, 058 22 Poprad 00162167 Ing. Iveta Račeková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 052/772 16 35
8. Obchodná akadémia Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica 162027 Ing. Darina Šlosarová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/423 07 00
9. Obchodná akadémia Polárna 1, 040 12 Košice-Nad jazerom 31956688 PaedDr. Peter Ivan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917 743 798, 055/674 62 67
10. Obchodná akadémia Volgogradská 3, 080 74 Prešov 00162183 Ing. Peter Kopčák This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/771 97 48
11. Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 00400238 Ing. Iveta Belányiová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0911 034 753
12. Obchodná akadémia Bernolákova 2, 036 37 Martin 00162078 Ing. Elena Siráňová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043/422 35 79
13. Obchodná akadémia Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou 00162230 Ing. Mária Chrapeková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 266 455
14. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota 00162108 Mgr. Blanka Tomčová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917 872 624
15. Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín Martina Rázusa, 911 01 Trenčín 00161993 Ing. Ľubomír JANDÍK This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 32/748 18 21
16. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Akademika Hronca, 048 01 Rožňava 00162205 PaedDr. Viktor Baláž This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 058/732 14 81
17. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica Dlhá 256, 905 80 Senica 00400220 Ing. Miroslava Príkopová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 034/651 41 00
18. Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava Hviezdoslavova 330/17, 01901 Ilava 35675268 Mgr. Dana Škultétyová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042/446 65 07
19. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa 17151091 RNDr. Viera Mikulová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 368 244, 052/42 800 31
20. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Kukučínova 2, 917 29 Trnava 00162001 Mgr. Marta Bačíková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0911 454 599, 033/544 66 02
21. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava Nevädzová 3, 820 07 Bratislava 27 17327652 Ing. Erika Marošová, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02/43 41 11 58
22. Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava Račianska 107, 831 02 Bratislava 30775418 Ing. Mária Mydlová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02/442 557 73
23. SOŠ obchodu a služieb Púchov ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov 00158569 Mgr. Ivan Kasár This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903 523 072, 042/463 13 66
24. SOŠ - Szakközépiskola J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník 00159557 Ing. Štefan Dubík This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056/628 50 20
25. SOŠ Andyho Warhola Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce 37942506 Mgr Jarmila Savčaková, poverená riadením školy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 057/732 13 48
26. SOŠ drevárska Pílska 7, 955 01 Topoľčany 00891860 Mgr. Miloš Bobula This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907 432 253, 038/536 32 11
27. SOŠ drevárska Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen 37956469 Ing. Pavel Laššák This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 879 162, 045/524 21 35
28. SOŠ drevárska Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Igor Šesták This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 057/442 38 62
29. SOŠ drevárska a stavebná 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1642 00891835 PaedDr. Ján Palko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 503 097, 041/438 53 37
30. SOŠ gastronómie a hotelových služieb Farského 9, 851 01 Bratislava 17054281 PaedDr. Jozef Horák This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 614 138
31. SOŠ hotelových služieb a obchodu Školská 5, 975 90 Banská Bystrica 00158496 RNDr. Ján Vašaš This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917 209 560, 048/470 04 42
32. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, 831 06 Bratislava 00893471 Ing. Mária Katreniaková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915 766 061, 02/44 88 35 91
33. SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava 42253900 Ing. Silvia Loffayová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02/40 55 89 31
34. SOŠ informačných technológií Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica 17055431 Ing. Štefan Balogh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/434 12 00
35. SOŠ obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 00158577 PaedDr. Štefan Gaman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 046/542 46 19
36. SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 00893111 Ing. Ján Hargaš, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 032/771 20 94
37. SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Budovateľská 32, 945 01 Komárno 00352233 Ing. Eva Gajdáčová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918 478 239
38. SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 37956124 560306 Ing. Jozef Koperdák This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 045/685 55 85
39. SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín 00351806 Mgr. Mária Hančinská This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 032/650 97 11
40. SOŠ podnikania Sasinkova 45, 010 01 Žilina 00893544 Mgr. Alena Chupáčová director@sospza. Sk 0903 524 314, 041/500 24 66
41. SOŠ podnikania Masarykova 24, 080 01 Prešov 37880241 Ing. Stanislav Kuchta, MBA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/773 34 13
42. SOŠ polytechnická Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok 00891894 Mgr. Vladimír Pančík info@sosprk. Sk 0905 625 276, 044/432 36 37
43. SOŠ polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce 00159093 Ing. Ján Solčiansky This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904 612 606
44. SOŠ stavebná Tulipánová 2, 011 62 Žilina 00893226 Ing. Josef Ilčík, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 041/723 22 59
45. SOŠ stavebná Emila Belluša Staničná 4, 911 05 Trenčín 37922467 Ing. Martina Knappová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0901 918 337
46. SOŠ technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov 00893251 Mgr. Štefan Cmar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/771 45 60
47. SOŠ technická a agropotravínárska - Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota 42317665 Ing. Karol Kisantal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 047/562 19 74
48. SOŠ techniky a služieb Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 00351989 Mgr. Miloš Kováč This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904 827 768, 038/532 12 56
49. SOŠ techniky a služieb Laskomerského 3, 977 46 Brezno 42317657 PaedDr. Danka Kubušová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917 275 878
50. SOŠ veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice 00162574 MUDr. Ladislav Mucha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 055/685 53 47, 055/685 54 13
51. Spojená škola Čaklov 249, 094 35 okr. Vranov nad Topľou 42076439 Mg. Stanislav Kráľ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 057/449 62 11
52. Spojená škola Hattalova, 027 43 Nižná 17050448 Ing. Peter Smolár This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043/538 14 05
53. Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica 37956108 Ing. Ján Žuffa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/413 31 13, 048/416 37 81
54. Spojená škola Slanická osada, 029 01 Námestovo 31897959 Ing. Anna Kozáková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043/552 32 44
55. Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín 00161519 Ing. Ľudmila Uhlíková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043/583 12 10, 048 / 086 062
56. Spojená škola Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica 00158615 Mgr. Štefánia Hmirová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 041/500 64 22
57. Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/746 56 11
58. Spojená škola Jarmočná 1, 922 80 Modrý Kameň 37956248 Mgr. Mária Žišková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 047/487 02 71
59. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky 00012432 Ing. László Bábi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 035/641 85 14
60. Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05 42195446 PaedDr. Milan Ponický This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/410 22 75
61. Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Nivy 2, 927 05 Šaľa 31873715 Ing. Anna Keseliová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903 228 568, 031/770 87 68
62. Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok 00894826 Mgr. Július Bruncko bruncko@zssos 044/431 34 10
63. SPŠ dopravná Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 00215589 Ing. Romana Trnková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0911 046 293
64. SPŠ elektrotechnická Hálova 16, Bratislava 17327661 Ing. Iveta Šafránková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918 711 250
65. SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 17319161 Ing. Daniel Adamko, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903 422 117
66. SPŠ elektrotechnická Plzenská 1, 080 47 Prešov 00161829 Ing. Slavomír Kožár This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/772 55 67
67. SPŠ Jozefa Murgaša Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica 00161471 Ing. Anna Veselovská This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/472 33 10
68. SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 00399817 Ing. Ján Godály This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/552 11 03
69. Stredná odborná škola Mierová 1973/79, Humenné 00617750 RNDr. Oľga Skysľaková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 57/775 27 34
70. Stredná odborná škola Generála Viesta, 050 01 Revúca 37890182 Ing. František Lukáš This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 058/443 15 11
71. Stredná odborná škola ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble 00891550 Ing. Ján Jamrich This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 474 046, 037/783 21 11
72. Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice 00893331 Ing. Elena Tibenská This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 055/643 19 78
73. Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 17078491 Ing. Vasiľ Kolesár This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 053/446 13 90, 053/446 29 23
74. Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 42141443 Ing. Ján Kunovský This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042/432 37 63, 042/432 37 66
75. Stredná odborná škola Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice 00352098 Mgr. Zuzana Nemčoková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 036/631 24 71
76. Stredná odborná škola A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou 37946773 Ing. Ľubomír Tóth This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 057/446 32 58
77. Stredná odborná škola Košická 20, 080 01 Prešov 37880080 PaedDr. Dana Štefková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 051/758 83 11
78. Stredná odborná škola Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 37890051 Ing. Zuzana Bosmanová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0911 494 496
79. Stredná odborná škola - Szakköpépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlumec 35568330 Ing. Ivan Beňo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056/632 26 78
80. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Tovarnícka, 955 01 Topoľčany 00398411 Ing. Róbert Čaniga, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 038/532 25 60
81. Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 00891657 Ing. Ľubomír Búči This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 322 750 02/6930 72 11
82. Stredná odborná škola drevárska Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok 00891801 Mgr. Marián Pozor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 044/528 01 49
83. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava Sibírska 5945/1, 917 01 Trnava 17055385 Ing. Jozef Krivošík This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/599 18 51
84. Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra Levická 40, 950 03 Nitra 00596876 Mgr. Alena Panisová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 037/641 01 13
85. Stredná odborná škola lesnícka Sídlisko 135, 02744 Tvrdošín - Medvedzie, 027 44 00517801 Ing. Viliam Gerčák This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917 336 582, 043/5309313
86. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Mojmírova, 921 01 Piešťany 00654302 Ing. Anna Zálešáková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/762 35 37
87. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce 00893498 Mgr. Mária Šmálová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 037/632 32 00
88. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta 00351873 Mgr. Anzelma Bolová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 031/780 23 46
89. Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra Novozámocká 220, Nitra 42114985 Ing. Oľga Hodálová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0911 345 217, 037/651 78 18
90. Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra Cabajská 6, Nitra 94901 17054222 Ing. Katarína Čurillová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
037/772 04 29
91. Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany Krušovská 2091, 955 01
Topoľčany
17054249 PaedDr. Ašverus Milan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 038/ 53 23 863
92. Stredná odborná škola technická Komenského 496/37, 029 01 Námestovo 17050502 Ing. Emanuel Piták This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907 304 661, 043/552 40 38
93. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra Drážovská 14, 950 12 Nitra 00162370 Mgr. Edita Križanová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948 792 224, 037/792 20 04
94. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra Cintorínska 4, 950 50 Nitra 00596868 Ing. Dana Kročková, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 037/652 83 79
95. Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou Farská 467/7, 957 20 Bánovce nad Bebravou 37922459 Ing. Jozef Orieška This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0901 918446, 038/536 31 14
96. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Lipová 8, 972 51 Handlová 42024471 Mgr. Jozef Barborka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 046/ 512 19 11
97. Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 00893293 Ing. Ľubica Hlaváčová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0911 840 087, 037/772 18 36
98. Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 45017000 Ing. Pavel Fiľo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 153 476, 048/472 45 11
99. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 294, 018 52 Pruské 00159298 Ing. Janka Fedorová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042/449 25 32
100. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Športová ul. 675, 916 01 Stará Turá 00893188 Ing. Milan Duroška This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 647 874, 032/776 41 91
101. Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24, 036 36 Martin 00161578 Ing. Dagmar Najšlová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905 423 280
102. Stredná priemyselná škola Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 00161594 Mgr. Tibor Macháč This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042/432 12 68
103. Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno Petőfiho 2, 945 50 Komárno 00161357 Ing. Ján Vetter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 035/773 14 39
104. Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava Kvačalova 995/18, 821 08 Bratislava 30775311 RNDr. Eva Kozová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903 668 254, 02/55 56 56 76
105. Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava Študentská 23, 917 45 Trnava 00491861 Ing. Peter Papík This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/552 10 85
106. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. č. 5, Bratislava Fajnorovo nábr. 52/5, 811 02 Bratislava - Staré Mesto 30775396 Ing.Félix Dömény This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02/52 96 84 42
107. Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 00161403 Mgr. Peter Rebro This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 032/746 51 11
108. Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice Komenského 2, 040 01 Košice 00161772 Ing. Michal Baľo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 055/622 88 75
109. Technická akadémia J. Švermu 1, 960 01 Zvolen 45015171 Ing. Ján Marko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908 712 879
110. Hotelová akadémia Hlinská 31, 010 01 Žilina 00158623 Ing. Helena Milčevová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 041 / 724 32 82