Rokovanie valnej hromady Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

>> Prezentácia ppt - J. Holeček <<

Na rokovanie bol za OZ PŠaV pozvaný predseda Združenia stredného školstva Martin Maták, ktorý vo svojom vystúpení informoval a pripravovanej petícii, aktuálnych otázkach v rokovaniach OZ so štátnou správou, predpokladoch a súvislostiach valorizácie tabuliek pre štátnu a verejnú správu na rok 2016. Na položené otázky z pléna kompetentne odpovedal.