Spoločné stanovisko reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva k navrhovanej novele zákona č. 596/2003 Z. z.

Preto navrhujeme stiahnuť novelu zákona z legislatívneho procesu a otvoriť priestor na širšiu odbornú diskusiu.


Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Pavel Ondek


Prezidentka Slovenskej komory učiteľov
Mária Barancová


Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska
Alena Petáková


Prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky
Pavel Sadloň


Prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska
Felix Dömény

 

V Bratislave dňa 13. 5. 2015