Nekonzistentnosť v poskytovaní zliav na dopravu pre študentov stredných a vysokých škôl, z toho vyplývajúce problémy a návrh riešenia.

Nekonzistentnosť v poskytovaní zliav na dopravu pre študentov stredných a vysokých škôl, z toho vyplývajúce problémy a návrh riešenia.

 

 

Loading...