Návrh koncepčného riešenia stredného odborného vzdelávania študentov z marginalizovaných komunít

Loading...

Juraj Kuruc MA

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE RÓMSKE KOMUNITY