14. september 2017 2. Vedecký veľtrh

14. september 2017  2. Vedecký veľtrh

Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude dňa 14. septembra 2017 v Bratislave organizovať už 2. Vedecký veľtrh.

 

Vzhľadom k pozitívnej odozve zo strany základných a stredných škôl, ako aj návštevníkov, spoluorganizátorov a vystavovateľov, sme sa presvedčili, že organizovať takýto druh podujatia má zmysel, nakoľko prináša benefit všetkým stranám.

Hlavnou myšlienkou podujatia je nadchnúť deti pre vedu a techniku a ukázať im, ako veda tvorí súčasť ich bežného života, a ako im veda môže pomôcť pri výbere budúceho povolania.

Cieľová skupina sú teda deti hlavne základných a stredných škôl, ako aj učitelia, rodičia a široká verejnosť.

 

Veríme, že sa z tohto podujatia stane časom milá tradícia, ktorá nás posunie vždy o krok ďalej. Radi privítame Vašu školu a jej úspešných žiakov ako jedného z vystavovateľov.

Ozvite sa nám, prosím, čo najskôr a už teraz sa na Vašu účasť tešíme!

Loading...