Pracovné stretnutie fínskej SAJO a slovenskej ASOŠS.

Program stretnutia

  1. Výmena skúseností dvoch partnerských asociácií – Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (ASOŠS) a Finnish VET Principals Association (SAJO).                          
  2. EQAVET – hodnotenie kvality v odbornom školstve.                                                      
  3. Reforma odborného vzdelávania na Slovensku..                                                           

Zoznam zúčastnených:

Fínska strana:

Reija Lepola, riaditeľka Centra odborného vzdelávania SEDU, predsedníčka fínskej asociácie riaditeľov stredných odborných škôl (SAJO) (www.sedu.fi)

Arja Wahlberg-Jauho, zástupkyňa riaditeľa odbornej školy Stadi (www.stadinammattiopisto.fi))

Esa Juvonen, riaditeľ plánovania Savo Consortium of Education, sekretár SAJO, (www.sakky.fi)

Harri Pölönen, riaditeľ sektoru služieb vzdelávacieho konzorcia v Severnej Karélii, (www.pkky.fi)

Raimo Alarova, riaditeľ Valkeakoski Vocational College, podpredseda SAJO (www.vaao.fi)

Max Gripenberg, riaditeľ Optima Vocational College (www.optimaedu.fi)

Raimo Sivonen, riaditeľ Kainuu Vocational College (www.kao.fi)

 

Slovenská strana:

Felix Dömény, riaditeľ SPŠ Strojníckej v Bratislave, prezident ASOŠS (www.fajnorka.sk)

Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave, viceprezidentka ASOŠS (www.oakuktt.edu.sk)

Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ SPŠ Elektrotechnickej v Bratislave (http://www.adlerka.sk)

Ľubica Gállová, vedúca odboru NSK a kontaktných bodov, ŠIOV( www.siov.sk)

Ing. Roman Csabay riaditeľ odboru školstva  mládeže a športu BSK

Milan Ftáčnik, poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Preklad listu SAJO

Prezentácia p. Ftáčnik

Prezentácia p. Gállová Eqavet SR

Prezentácia p. Sivonen